CHƯƠNG V: TIÊU HÓA

Bình chọn:
4.5 trên 44 phiếu
Trình bày các đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày. Trình bày các đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 87 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Từ những thông tin nêu trên, hãy điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng 27. Từ những thông tin nêu trên, hãy điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng 27.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 88 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 89 sinh học Câu 1 trang 89 sinh học

Giải bài 1 trang 89 SGK Sinh học 8. Ở dạ dày có các hoạt động tiêu hóa nào ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 89 SGK Sinh học 8 Bài 2 trang 89 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 89 SGK Sinh học 8. Biến đổi lí học ở dạ dày diễn ra như thế nào ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 89 SGK Sinh học 8 Bài 3 trang 89 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 89 SGK Sinh học 8. Biến đổi hóa học ở dạ dày diễn ra như thế nào ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 89 SGK Sinh học 8 Bài 4 trang 89 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 89 SGK Sinh học 8. Với khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở dạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ?

Xem chi tiết
Dự đoán xem ở ruột non có thể diễn ra các hoạt động tiêu hoá nào. Dự đoán xem ở ruột non có thể diễn ra các hoạt động tiêu hoá nào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 90 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Thức ăn xuống tới ruột non còn chịu sự biến đổi lí học nữa không. Thức ăn xuống tới ruột non còn chịu sự biến đổi lí học nữa không.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 91 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 92 sinh học Câu 1 trang 92 sinh học

Giải bài 1 trang 92 SGK Sinh học 8. Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là gì ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 92 SGK Sinh học 8 Bài 2 trang 92 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 92 SGK Sinh học 8. Những loại chất nào trong thức ăn còn cần được tiêu hóa ở ruột non ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 92 SGK Sinh học 8 Bài 3 trang 92 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 92 SGK Sinh học 8. Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa diễn ra có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa ở ruột non là gì ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 92 SGK Sinh học 8 Bài 4 trang 92 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 92 SGK Sinh học 8. Một người bị triệu chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non có thể thế nào ?

Xem chi tiết
Đặc điểm cấu tạo trong của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ các chất dinh dưỡng của nó. Đặc điểm cấu tạo trong của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ các chất dinh dưỡng của nó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 94 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Gan có vai trò gì trên con đường vận chuyển các chất về tim. Gan có vai trò gì trên con đường vận chuyển các chất về tim.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 95 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Vai trò chủ yếu của ruột già trong quá trình tiêu hoá ở cơ thể người là gì. Vai trò chủ yếu của ruột già trong quá trình tiêu hoá ở cơ thể người là gì.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 95 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 96 sgk sinh lớp 8 Câu 1 trang 96 sgk sinh lớp 8

Giải bài 1 trang 96 SGK Sinh học 8. Những đặc điểm cấu tạo nào của ruột non giúp nó đảm nhiệm tốt vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 96 SGK Sinh học 8 Bài 2 trang 96 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 96 SGK Sinh học 8. Với một khẩu phần ăn đầy đù các chất và sự tiêu hóa là có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non là gì ?

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 96 SGK Sinh học 8 Câu hỏi 3 trang 96 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 96 SGK Sinh học 8. Gan đảm nhiệm những vai trò gì trong quá trình tiêu hóa ở cơ thể người.

Xem chi tiết
Liệt kê các thông tin nêu trên cho phù hợp với các cột và hàng trong bảng 30-1. Liệt kê các thông tin nêu trên cho phù hợp với các cột và hàng trong bảng 30-1.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 98 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Thế nào là vệ sinh răng miệng đúng cách. Thế nào là vệ sinh răng miệng đúng cách.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 98 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài