CHƯƠNG V. SINH SẢN SINH DƯỠNG

Bình chọn:
4.7 trên 124 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Học kì I - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 8 - Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 8 - Học kì I - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 8 - Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Học kì I - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 9 - Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 9 - Học kì I - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 9 - Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút -  Đề số 9 - Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Học kì I - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 10- Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 10- Học kì I - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 10- Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Học kì I - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 11 - Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 11 - Học kì I - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 11 - Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Học kì I - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 12 - Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 12 - Học kì I - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 12 - Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Học kì I - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 13 - Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 13 - Học kì I - Sinh 6

Đáp án và giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 13 - Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 13 - Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 13 - Học kì I - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 13 - Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 14 - Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 14 - Học kì I - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 14 - Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - Học kì I - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 15 - Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 15 - Học kì I - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 15 - Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút -  Đề số 15 - Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 15 - Học kì I - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 15 - Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 16 - Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 16 - Học kì I - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 16 - Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 16 - Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 16 - Học kì I - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 16 - Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 17 - Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 17 - Học kì I - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 17 - Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài