CHƯƠNG V. SINH SẢN SINH DƯỠNG

Bình chọn:
4.7 trên 124 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 17 - Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 17 - Học kì I - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 17 - Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 18 - Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 18 - Học kì I - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 18 - Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 18 - Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 18 - Học kì I - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 18 - Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 19 - Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 19 - Học kì I - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 19 - Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 20 - Học kì I - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 20 - Học kì I - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 20 - Học kì I - Sinh 6

Xem chi tiết
Trao đổi trong nhóm về các câu hỏi và tìm những thông tin để điền vào bảng - trang 87 Trao đổi trong nhóm về các câu hỏi và tìm những thông tin để điền vào bảng - trang 87

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 87 SGK Sinh học 6. Quan sát các H26.1, H26.2, H26.3, H26.4 trao đổi trong nhóm về các câu hỏi và tìm những thông tin để điền vào bảng trang sau.

Xem chi tiết
Hãy chọn từ thích hợp trong số các từ: Sinh dưỡng, rễ củ, độ ẩm, thân bò, lá, thân rễ điền vào chỗ trống - trang 88 Hãy chọn từ thích hợp trong số các từ: Sinh dưỡng, rễ củ, độ ẩm, thân bò, lá, thân rễ điền vào chỗ trống - trang 88

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 88 SGK Sinh học 6. Xem lại bảng trên, hãy chọn từ thích hợp trong số các từ: sinh dưỡng, rễ củ, độ ẩm, thân bò, lá, thân rễ điền vào chỗ trống trong câu dưới đây để có khái niệm đơn giản về sinh sản sinh dưỡng đơn giản tự nhiên.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 88 SGK Sinh 6 Bài 1 trang 88 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 88 SGK Sinh học 6. Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò. sinh sản bằng lá mà em biết.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 88 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 88 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 88 SGK Sinh học 6. Hãy kể tên 3 cây cỏ dại có cách sinh sản bằng thân rễ. Muốn diệt cỏ dại người ta phải làm thế nào ? Vì sao phải làm như vậy ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 88 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 88 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 88 SGK Sinh học 6. Hãy quan sát củ khoai tây và cho biết cây khoai tây sinh sản bằng gì?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 88 SGK Sinh học 6 Bài 4 trang 88 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 88 SGK Sinh học 6. Muốn củ khoai lang không mọc mầm thì phải cất giữ thế nào ? Em hãy cho biết người ta trồng khoai lang bẳng cách nào. Tại sao không trồng bằng củ ?

Xem chi tiết
Hãy cho biết giâm cành là gì - trang 89 Hãy cho biết giâm cành là gì - trang 89

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 89 SGK Sinh học 6. Quan sát H27.1 hãy cho biết: Đoạn cành có đủ mắt đủ chồi đem cắm xuống đất ẩm, sau một thời gian sẽ có hiện tượng gì? Hãy cho biết giâm cành là gì?

Xem chi tiết
Chiết cành là gì - trang 89 Chiết cành là gì - trang 89

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 89 SGK Sinh học 6. Quan sát H27.2 hãy cho biết: Chiết cành là gì? Vì sao ở cành chiết, rễ chỉ có thể mọc ra từ mép vỏ phía trên của vết cắt?

Xem chi tiết
Ghép mắt gồm những bước nào - trang 90 Ghép mắt gồm những bước nào - trang 90

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 90 SGK Sinh học 6. Ghép mắt gồm những bước nào?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 91 SGK Sinh 6 Bài 1 trang 91 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 91 SGK Sinh học 6. Tại sao cành giâm phải có đủ mắt, chồi ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 91 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 91 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 91 SGK Sinh học 6. Chiết cành khác với giâm cành ở điểm nào? Người ta thường chiết cành với những loại cây nào?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 91 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 91 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 91 SGK Sinh học 6. Hãy cho một vài ví dụ về ghép cây thường được nhân dân ta thực hiện trong trồng trọt.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 91 SGK Sinh học 6 Bài 4 trang 91 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 91 SGK Sinh học 6. Cách nhân giống nào nhanh nhất và tiết kiệm cây giống nhất? Vì sao?

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài