CHƯƠNG II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG

Bình chọn:
4.4 trên 166 phiếu
Câu hỏi 1 trang 35 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 35 SGK Hình học 10. Tam giác ABC vuông tại A có góc nhọn (ABC) = α...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 35 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 35 SGK Hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nửa đường tròn tâm O nằm phía trên trục hoành bán kính R = 1...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 38 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 38 SGK Hình học 10. Tìm các giá trị lượng giác của các góc 120 độ, 150 độ...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 38 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 4 trang 38 SGK Hình học 10. Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 0 độ ? Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 180 độ...

Xem lời giải

Bài 1 sgk trang 40 hình học 10

Giải bài 1 trang 40 SGK Hình học 10. Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có: a) sinA = sin(B + C);

Xem lời giải

Bài 2 sgk trang 40 hình học 10

Giải bài 2 trang 40 SGK Hình học 10. Cho AOB là tam giác cân tại O có OA = a và có các đường cao OH và AK.

Xem lời giải

Bài 3 sgk trang 40 hình học 10

Giải bài 3 trang 40 SGK Hình học 10. Chứng minh rằng

Xem lời giải

Bài 4 trang 40 SGK Hình học 10

Chứng minh rằng với mọi góc alpha ta đều có:

Xem lời giải

Bài 5 sgk trang 40 hình học 10

Giải bài 5 trang 40 SGK Hình học 10. Cho góc x và tính giá trị biểu thức, với cos x = 1/3.

Xem lời giải

Bài 6 sgk trang 40 hình học 10

Giải bài 6 trang 40 SGK Hình học 10. Cho hình vuông ABCD

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 42 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 42 SGK Hình học 10. Khi nào thì tích vô hướng của hai vectơ đó là số dương ? Là số âm ? Bằng 0 ?...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 44 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 44 SGK Hình học 10. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(2; 4), B(1; 2), C(6; 2)...

Xem lời giải

Bài 1 trang 45 sgk hình học 10

Giải bài 1 trang 45 SGK Hình học 10. Cho tam giác vuông cân ABC có AB = AC = a.

Xem lời giải

Bài 2 trang 45 sgk hình học 10

Giải bài 2 trang 45 SGK Hình học 10. Cho ba điểm O, A, B thẳng hàng biết OA = a, OB = b

Xem lời giải

Bài 3 trang 45 sgk hình học 10

Giải bài 3 trang 45 SGK Hình học 10. Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB = 2R. Gọi M và N là hai điểm thuộc nửa đường tròn sao cho hai dây cung AM và BN cắt nhau tai I.

Xem lời giải

Bài 4 trang 45 sgk hình học 10

Giải bài 4 trang 45 SGK Hình học 10. Trên mặt phẳng Oxy...

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 46 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 46 SGK Hình học 10. Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH = h và có BC = a, CA = b, AB = c. Gọi BH = c’ và CH = b’(h.2.11)...

Xem lời giải

Bài 5 trang 45 sgk hình học 10

Giải bài 5 trang 46 SGK Hình học 10. Trên mặt phẳng Oxy hãy tính góc giữa hai vectơ

Xem lời giải

Bài 6 trang 46 sgk hình học 10

Giải bài 6 trang 46 SGK Hình học 10. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho bốn điểm

Xem lời giải

Bài 7 trang 46 sgk hình học 10

Giải bài 7 trang 46 SGK Hình học 10. Trên mặt phẳng Oxy...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất