CHƯƠNG V. THỐNG KÊ

Bình chọn:
4.4 trên 106 phiếu
Câu hỏi 1 trang 113 SGK Đại số 10 Câu hỏi 1 trang 113 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 113 SGK Đại số 10. Tiền lãi (nghìn đồng) của mỗi ngày trong 30 ngày được khảo sát ở một quầy bán báo...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 113 sgk đại số 10 Bài 1 trang 113 sgk đại số 10

Giải bài 1 trang 113 SGK Đại số 10. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 114 sgk đại số 10 Bài 2 trang 114 sgk đại số 10

Giải bài 2 trang 114 SGK Đại số 10. Cho bảng phân bố tần số ghép lớp sau...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 114 sgk đại số 10 Bài 3 trang 114 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 114 SGK Đại số 10. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 114 sgk đại số 10 Bài 4 trang 114 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 114 SGK Đại số 10. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau...

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 116 SGK Đại số 10 Câu hỏi 1 trang 116 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 116 SGK Đại số 10. Cho bảng phân bố tần suất ghép lớp sau...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 118 SGK Đại số 10 Câu hỏi 2 trang 118 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 118 SGK Đại số 10. Dựa vào biểu đồ hình quạt ở hình 37 dưới đây, hãy lập bảng cơ cấu như trong ví dụ 2....

Xem chi tiết
Bài 1 trang 118 SGK Đại số 10 Bài 1 trang 118 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 118 SGK Đại số 10. Hãy mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 2...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 118 SGK Đại số 10 Bài 2 trang 118 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 118 SGK Đại số 10. Xét bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 118 sgk đại số 10 Bài 3 trang 118 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 118 SGK Đại số 10. Dựa vào biểu đồ hình quạt dưới đây (h.38)...

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 120 SGK Đại số 10 Câu hỏi 1 trang 120 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 120 SGK Đại số 10. Cho bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp sau:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 121 SGK Đại số 10 Câu hỏi 2 trang 121 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 121 SGK Đại số 10. Trong bảng phân bố tần số, các số liệu thống kê đã được sắp thứ tự thành dãy không giảm theo các giá trị của chúng....

Xem chi tiết
Bài 1 trang 122 SGK Đại số 10 Bài 1 trang 122 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 122 SGK Đại số 10. Tính số trung bình cộng của các bảng phân bố...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 122 SGK Đại số 10 Bài 2 trang 122 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 122 SGK Đại số 10. Trong một trường THPT, để tìm hiểu tình hình học Toán...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 123 SGK Đại số 10 Bài 3 trang 123 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 123 SGK Đại số 10. Điều tra tiền lương hàng tháng của 30 công nhân...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 123 sgk đại số 10 Bài 4 trang 123 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 123 SGK Đại số 10. Tiền lương hàng tháng của 7 nhân viên trong một công ty...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 123 sgk đại số 10 Bài 5 trang 123 sgk đại số 10

Giải bài 5 trang 123 SGK Đại số 10. Cho biết tình hình thu hoạch lúa vụ mùa năm 1980 của...

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 126 SGK Đại số 10 Câu hỏi 1 trang 126 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 126 SGK Đại số 10. Tính phương sai của bảng 6...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 126 SGK Đại số 10 Câu hỏi 2 trang 126 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 126 SGK Đại số 10. Tính độ lệch chuẩn...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 128 sgk đại số 10 Bài 1 trang 128 sgk đại số 10

Giải Bài 1 trang 128 (Phương sai và độ lệch chuẩn) SGK Đại số 10. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của bảng ...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài