Bình chọn:
3.9 trên 75 phiếu
Bài 1 trang 98 SGK Hình học 10 Bài 1 trang 98 SGK Hình học 10

Giải bài 1 trang 98 SG. K Hình học 10. Với giá trị nào của m thì hai vecto...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 98 SGK Hình học 10 Bài 2 trang 98 SGK Hình học 10

Giải bài 2 trang 98 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC có hai điểm M,N sao cho

Xem chi tiết
Bài 3 trang 99 SGK Hình học 10 Bài 3 trang 99 SGK Hình học 10

Giải bài 3 trang 99 SGK Hình học 10. Cho tam giác đều ABC cạnh a

Xem chi tiết
Bài 4 trang 99 SGK Hình học 10 Bài 4 trang 99 SGK Hình học 10

Giải bài 4 trang 99 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 6cm. Một điểm M nằm trên cạnh BC sao cho BM = 2cm

Xem chi tiết
Bài 5 trang 99 SGK Hình học 10 Bài 5 trang 99 SGK Hình học 10

Giải bài 5 trang 99 SGK Hình học 10. Chứng minh rẳng trong mọi tam giác ABC ta đều có:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 99 SGK Hình học 10 Bài 6 trang 99 SGK Hình học 10

Giải bài 6 trang 99 SGK Hình học 10. Cho các điểm A(2, 3); B(9, 4); M(5, y); P(x, 2)

Xem chi tiết
Bài 7 trang 99 SGK Hình học 10 Bài 7 trang 99 SGK Hình học 10

Giải bài 7 trang 99 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC với H là trực tâm. Biết phương trình của đường thẳng AB, BH và AH lần lượt là: 4x + y – 12 = 0, 5x – 4y – 15 = 0 và 2x + 2y – 9 = 0

Xem chi tiết
Bài 8 trang 99 SGK Hình học 10 Bài 8 trang 99 SGK Hình học 10

Giải bài 8 trang 99 SGK Hình học 10. Lập phương trình đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng

Xem chi tiết
Bài 9 trang 99 SGK Hình học 10 Bài 9 trang 99 SGK Hình học 10

Giải bài 9 trang 99 SGK Hình học 10. Qua tiêu điểm của elip dựng đường thẳng song song với Oy và cắt elip tại hai điểm M và N. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất