CHƯƠNG I. VECTƠ

Bình chọn:
4 trên 176 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 1 - Hình học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 1 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 1 - Hình học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 1 - Hình học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 1 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 1 - Hình học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 2 - Hình học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 2 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 2 - Hình học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 2 - Hình học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 2 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 2 - Hình học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 -  Đề số 3 - Hình học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 3 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 3 - Hình học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Hình học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Hình học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Hình học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Hình học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 4 - Hình học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 4 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 4 - Hình học 10

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 10 Câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 10. Với hai điểm A, B phân biệt ta có được bao nhiêu vectơ có điểm đầu và điểm cuối là A hoặc B....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 5 SGK Hình học 10 Câu hỏi 2 trang 5 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 5 SGK Hình học 10. Khẳng định sau đúng hay sai:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 6 SGK Hình học 10 Câu hỏi 3 trang 6 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 6 SGK Hình học 10. Khẳng định sau đúng hay sai:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 6 SGK Hình học 10 Câu hỏi 4 trang 6 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 4 trang 6 SGK Hình học 10. Gọi O là tâm hình lục giác đều ABCDEF. Hãy chỉ ra các vectơ bằng...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 7 sgk toán hình học  lớp 10 Bài 1 trang 7 sgk toán hình học lớp 10

Giải bài 1 trang 7 SGK Hình học 10. Cho ba vectơ

Xem chi tiết
Bài 2 trang 7 sgk hình học lớp 10 Bài 2 trang 7 sgk hình học lớp 10

Giải bài 2 trang 7 SGK Hình học 10. Trong hình 1.4, hãy chỉ ra các vectơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng và các vec tơ bằng nhau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 7 sgk hình học lớp 10 Bài 3 trang 7 sgk hình học lớp 10

Giải bài 3 trang 7 SGK Hình học 10. Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng tứ giác đó là hình bình hành khi và chỉ khi

Xem chi tiết
Bài 4 trang 7 sgk hình học lớp 10 Bài 4 trang 7 sgk hình học lớp 10

Giải bài 4 trang 7 SGK Hình học 10. Cho lục giác đều ABCDEF có tâm o.

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 10 Câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 10. Hãy kiểm tra các tính chất của phép cộng trên hình 1.8....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 10 SGK Hình học 10 Câu hỏi 2 trang 10 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 10 SGK Hình học 10. Vẽ hình bình hành ABCD...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 10 SGK Hình học 10 Câu hỏi 3 trang 10 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 10 SGK Hình học 10. Hãy chứng tỏ...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 11 SGK Hình học 10 Câu hỏi 4 trang 11 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 4 trang 11 SGK Hình học 10. Hãy giải thích vì sao hiệu của hai vectơ OB và OA là vectơ AB....

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài