Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Bình chọn:
4 trên 165 phiếu
Lý thuyết các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Nhắc lại hệ thức lượng trong tam giác vuông.

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 46 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 46 SGK Hình học 10. Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH = h và có BC = a, CA = b, AB = c. Gọi BH = c’ và CH = b’(h.2.11)...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 48 SGK Hình học 10

Trả lời câu hỏi 2 trang 48 SGK Hình học 10. Hãy phát biểu định lí cô sin bằng lời.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 48 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 48 SGK Hình học 10. Khi ABC là tam giác vuông, định lý côsin trở thành định lý quen thuộc nào ?...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 49 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 4 trang 49 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC có a = 7cm, b = 8cm, c = 6cm. Hãy tính độ dài đường trung tuyến ma của tam giác ABC đã cho...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 50 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 5 trang 50 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC vuông ở A nội tiếp trong đường tròn bán kính R và có BC = a, CA = b, AB = c....

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 52 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 6 trang 52 SGK Hình học 10. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Hãy tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó....

Xem lời giải

Câu hỏi 7 trang 53 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 7 trang 53 SGK Hình học 10. Hãy viết các công thức tính diện tích tam giác theo một cạnh và đường cao tương ứng....

Xem lời giải

Câu hỏi 8 trang 54 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 8 trang 54 SGK Hình học 10. Dựa vào công thức (1) và định lý sin. Hãy chứng minh...

Xem lời giải

Câu hỏi 9 trang 54 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 9 trang 54 SGK Hình học 10. Chứng minh công thức S = pr (h.2.19)....

Xem lời giải

Bài 1 trang 59 sgk hình học 10

Giải bài 1 trang 59 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC vuông tại A...

Xem lời giải

Bài 2 trang 59 sgk hình học 10

Giải bài 2 trang 59 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC biết các cạnh...

Xem lời giải

Bài 3 trang 59 sgk hình học 10

Giải bài 3 trang 59 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC có...

Xem lời giải

Bài 4 trang 59 sgk hình học 10

Giải bài 4 trang 59 SGK Hình học 10. Tính diện tích S của tam giác có số đo các cạnh lần lượt là 7, 9 và 12.

Xem lời giải

Bài 5 trang 59 sgk hình học 10

Tam giác ABC có...

Xem lời giải

Bài 6 trang 59 sgk hình học 10

Giải bài 6 trang 59 SGK Hình học 10. Tam giác ABC có các cạnh a = 8cm, b = 10cm, c = 13cm.

Xem lời giải

Bài 7 trang 59 sgk hình học 10

Giải bài 7 trang 59 SGK Hình học 10. Tính góc lớn nhất của tam giác ABC

Xem lời giải

Bài 8 trang 59 sgk hình học 10

Giải bài 8 trang 59 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC biết:

Xem lời giải

Bài 9 trang 59 sgk hình học 10

Giải bài 9 trang 59 SGK Hình học 10. Cho hình bình hành ABCD có

Xem lời giải

Bài 10 trang 60 sgk hình học 10

Giải bài 10 trang 60 SGK Hình học 10. Hai chiếc tàu thủy P và Q cách nhau 300m

Xem lời giải

Xem thêm