Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Bình chọn:
4 trên 152 phiếu
Câu hỏi 1 trang 46 SGK Hình học 10 Câu hỏi 1 trang 46 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 46 SGK Hình học 10. Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH = h và có BC = a, CA = b, AB = c. Gọi BH = c’ và CH = b’(h.2.11)...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 48 SGK Hình học 10 Câu hỏi 3 trang 48 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 48 SGK Hình học 10. Khi ABC là tam giác vuông, định lý côsin trở thành định lý quen thuộc nào ?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 48 SGK Hình học 10 Câu hỏi 2 trang 48 SGK Hình học 10

Trả lời câu hỏi 2 trang 48 SGK Hình học 10. Hãy phát biểu định lí cô sin bằng lời.

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 49 SGK Hình học 10 Câu hỏi 4 trang 49 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 4 trang 49 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC có a = 7cm, b = 8cm, c = 6cm. Hãy tính độ dài đường trung tuyến ma của tam giác ABC đã cho...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 50 SGK Hình học 10 Câu hỏi 5 trang 50 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 5 trang 50 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC vuông ở A nội tiếp trong đường tròn bán kính R và có BC = a, CA = b, AB = c....

Xem chi tiết
Câu hỏi 6 trang 52 SGK Hình học 10 Câu hỏi 6 trang 52 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 6 trang 52 SGK Hình học 10. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Hãy tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó....

Xem chi tiết
Câu hỏi 7 trang 53 SGK Hình học 10 Câu hỏi 7 trang 53 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 7 trang 53 SGK Hình học 10. Hãy viết các công thức tính diện tích tam giác theo một cạnh và đường cao tương ứng....

Xem chi tiết
Câu hỏi 8 trang 54 SGK Hình học 10 Câu hỏi 8 trang 54 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 8 trang 54 SGK Hình học 10. Dựa vào công thức (1) và định lý sin. Hãy chứng minh...

Xem chi tiết
Câu hỏi 9 trang 54 SGK Hình học 10 Câu hỏi 9 trang 54 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 9 trang 54 SGK Hình học 10. Chứng minh công thức S = pr (h.2.19)....

Xem chi tiết
Bài 1 trang 59 sgk hình học 10 Bài 1 trang 59 sgk hình học 10

Giải bài 1 trang 59 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC vuông tại A...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 59 sgk  hình học 10 Bài 2 trang 59 sgk hình học 10

Giải bài 2 trang 59 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC biết các cạnh...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 59 sgk hình học 10 Bài 3 trang 59 sgk hình học 10

Giải bài 3 trang 59 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC có...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 59 sgk hình học 10 Bài 4 trang 59 sgk hình học 10

Giải bài 4 trang 59 SGK Hình học 10. Tính diện tích S của tam giác có số đo các cạnh lần lượt là 7, 9 và 12.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 59 sgk hình học 10 Bài 5 trang 59 sgk hình học 10

Giải bài 5 trang 59 SGK Hình học 10. Tam giác ABC có...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 59 sgk hình học 10 Bài 6 trang 59 sgk hình học 10

Giải bài 6 trang 59 SGK Hình học 10. Tam giác ABC có các cạnh a = 8cm, b = 10cm, c = 13cm.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 59 sgk hình học 10 Bài 7 trang 59 sgk hình học 10

Giải bài 7 trang 59 SGK Hình học 10. Tính góc lớn nhất của tam giác ABC

Xem chi tiết
Bài 8 trang 59 sgk hình học 10 Bài 8 trang 59 sgk hình học 10

Giải bài 8 trang 59 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC biết:

Xem chi tiết
Bài 9 trang 59 sgk hình học 10 Bài 9 trang 59 sgk hình học 10

Giải bài 9 trang 59 SGK Hình học 10. Cho hình bình hành ABCD có

Xem chi tiết
Bài 10 trang 60 sgk hình học 10 Bài 10 trang 60 sgk hình học 10

Giải bài 10 trang 60 SGK Hình học 10. Hai chiếc tàu thủy P và Q cách nhau 300m

Xem chi tiết
Bài 11 trang 60 sgk hình học 10 Bài 11 trang 60 sgk hình học 10

Giải bài 11 trang 60 SGK Hình học 10. Muốn đo chiều cao của tháp Chàm ..

Xem chi tiết


Gửi bài