CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ TẬP HỢP

Bình chọn:
3.9 trên 155 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 1 - Đại số 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 1 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 1 - Đại số 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 1 - Đại số 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 1 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Đại số 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 2 - Đại số 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 2 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 2 - Đại số 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 2 - Đại số 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 2 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Đại số 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 3 - Đại số 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 3 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 3 - Đại số 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 3 - Đại số 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 3 - Đại số 10

Đáp án và lời giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Đại số 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 -  Đề số 4 - Đại số 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 4 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 4 - Đại số 10

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 4 SGK Đại số 10 Câu hỏi 1 trang 4 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 4 SGK Đại số 10. Nhìn vào hai bức tranh ở trên, hãy đọc và so sánh các câu ở bên trái và bên phải....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 4 SGK Đại số 10 Câu hỏi 2 trang 4 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 4 SGK Đại số 10. Nêu ví dụ về những câu là mệnh đề và những câu không là mệnh đề....

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 5 SGK Đại số 10 Câu hỏi 3 trang 5 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 5 SGK Đại số 10. Xét câu “x > 3”...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 6 SGK Đại số 10 Câu hỏi 4 trang 6 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 4 trang 6 SGK Đại số 10. Hãy phủ định các mệnh đề sau:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 6 SGK Đại số 10 Câu hỏi 5 trang 6 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 5 trang 6 SGK Đại số 10. Từ các mệnh đề:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 6 trang 7 SGK Đại số 10 Câu hỏi 6 trang 7 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 6 trang 7 SGK Đại số 10. Cho tam giác ABC. Từ các mệnh đề...

Xem chi tiết
Câu hỏi 7 trang 7 SGK Đại số 10 Câu hỏi 7 trang 7 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 7 trang 7 SGK Đại số 10. Cho tam giác ABC. Xét các mệnh đề dạng P ⇒ Q sau...

Xem chi tiết
Câu hỏi 8 trang 8 SGK Đại số 10 Câu hỏi 8 trang 8 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 8 trang 8 SGK Đại số 10. Phát biểu thành lời mệnh đề sau:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 9 trang 8 SGK Đại số 10 Câu hỏi 9 trang 8 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 9 trang 8 SGK Đại số 10. Phát biểu thành lời mệnh đề sau:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 10 trang 8 SGK Đại số 10 Câu hỏi 10 trang 8 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 10 trang 8 SGK Đại số 10. Hãy phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau...

Xem chi tiết
Câu hỏi 11 trang 9 SGK Đại số 10 Câu hỏi 11 trang 9 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 11 trang 9 SGK Đại số 10. Hãy phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 9 sgk đại số 10 Bài 1 trang 9 sgk đại số 10

Giải bài 1 trang 9 SGK Đại số 10. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 9 sgk đại số 10 Bài 2 trang 9 sgk đại số 10

Giải bài 2 trang 9 SGK Đại số 10. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài