CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Bình chọn:
4 trên 181 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 1 - Đại số 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 1 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Đại số 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 + 3 - Đề số 1 -  Đại số 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 + 3 - Đề số 1 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 + 3 - Đề số 1 - Đại số 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 2 - Đại số 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 2 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Đại số 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2, 3 - Đề số 2 -  Đại số 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2, 3 - Đề số 2 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2, 3 - Đề số 2 - Đại số 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 3 - Đại số 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 3 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Đại số 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết)  - Chương 2, 3 - Đề số 3 -  Đại số 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2, 3 - Đề số 3 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2, 3 - Đề số 3 - Đại số 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 4 - Đại số 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 4 - Đại số 10

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 4 - Đại số 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2, 3 - Đề số 4 -  Đại số 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2, 3 - Đề số 4 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2, 3 - Đề số 4 - Đại số 10

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 32 SGK Đại số 10 Câu hỏi 1 trang 32 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 32 SGK Đại số 10. Hãy nêu một ví dụ cụ thể về hàm số....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 33 SGK Đại số 10 Câu hỏi 2 trang 33 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 33 SGK Đại số 10. Hãy chỉ ra các giá trị của hàm số trên tại x = 2001; 2004; 1999...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 33 SGK Đại số 10 Câu hỏi 3 trang 33 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 33 SGK Đại số 10: Hãy chỉ ra các giá trị của mỗi hàm số trên tại các giá trị x ∈ D...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 33 SGK Đại số 10 Câu hỏi 4 trang 33 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 4 trang 33 SGK Đại số 10. Hãy kể các hàm số đã học ở Trung học cơ sở...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 34 SGK Đại số 10 Câu hỏi 5 trang 34 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 5 trang 34 SGK Đại số 10. Tìm tập xác định của các hàm số sau:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 6 trang 34 SGK Đại số 10 Câu hỏi 6 trang 34 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 6 trang 34 SGK Đại số 10. Tính giá trị của hàm số ở chú ý trên tại x = -2 và x = 5...

Xem chi tiết
Câu hỏi 7 trang 35 SGK Đại số 10 Câu hỏi 7 trang 35 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 7 trang 35 SGK Đại số 10. Dựa vào đồ thị của hai hàm số đã cho trong hình 14...

Xem chi tiết
Câu hỏi 8 trang 38 SGK Đại số 10 Câu hỏi 8 trang 38 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 8 trang 38 SGK Đại số 10. Xét tính chẵn lẻ của các hàm số...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 38 SGK Đại số 10 Bài 1 trang 38 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 38 SGK Đại số 10. Tìm tập xác định của hàm số

Xem chi tiết
Bài 2 trang 38 SGK Đại số 10 Bài 2 trang 38 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 38 SGK Đại số 10. Tìm giá trị của hàm số

Xem chi tiết
Bài 3 trang 39 sgk đại số 10 Bài 3 trang 39 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 39 SGK Đại số 10. Các điểm sau có thuộc đồ thị hay không?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 39 sgk đại số 10 Bài 4 trang 39 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 39 SGK Đại số 10. Xét tính chẵn lẻ của hàm số

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài