Bài 1. Đại cương về phương trình

Bình chọn:
4.2 trên 191 phiếu
Lý thuyết đại cương về phương trình

Tổng hợp lí thuyết đại cương về phương trình đầy đủ, ngắn gọn dễ hiểu.

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 53 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 53 SGK Đại số 10. Nêu ví dụ về phương trình một ẩn, phương trình hai ẩn...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 54 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 54 SGK Đại số 10. Cho phương trình...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 54 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 54 SGK Đại số 10. Hãy tìm điều kiện của các phương trình...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 55 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 4 trang 55 SGK Đại số 10. Các phương trình sau có tập nghiệm bằng nhau hay không...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 56 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 5 trang 56 SGK Đại số 10. Tìm sai lầm trong phép biến đổi sau...

Xem lời giải

Bài 1 trang 57 sgk đại số 10

Giải bài 1 trang 57 SGK Đại số 10. Cho hai phương trình

Xem lời giải

Bài 2 trang 57 sgk đại số 10

Giải bài 2 trang 57 SGK Đại số 10. Cho hai phương trình

Xem lời giải

Bài 3 trang 57 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 57 SGK Đại số 10. Giải các phương trình

Xem lời giải

Bài 4 trang 57 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 57 SGK Đại số 10. Giải các phương trình

Xem lời giải