Bình chọn:
4.5 trên 80 phiếu
Câu hỏi 1 trang 58 SGK Đại số 10 Câu hỏi 1 trang 58 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 58 SGK Đại số 10. Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m: m(x – 4) = 5x – 2....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 59 SGK Đại số 10 Câu hỏi 2 trang 59 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 59 SGK Đại số 10. Lập bảng trên với biệt thức thu gọn Δ’....

Xem chi tiết
Bài 1 trang 62 sgk đại số 10 Bài 1 trang 62 sgk đại số 10

Giải bài 1 trang 62 SGK Đại số 10. Giải các phương trình

Xem chi tiết
Bài 2 trang 62 sgk đại số 10 Bài 2 trang 62 sgk đại số 10

Giải bài 2 trang 62 SGK Đại số 10. Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m

Xem chi tiết
Bài 3 trang 62 sgk đại số 10 Bài 3 trang 62 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 62 SGK Đại số 10. Hỏi số quả quýt ở mỗi rổ lúc ban đầu là bao nhiêu ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 62 sgk đại số 10 Bài 4 trang 62 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 62 SGK Đại số 10. Giải các phương trình

Xem chi tiết
Bài 5 trang 62 sgk đại số 10 Bài 5 trang 62 sgk đại số 10

Giải bài 5 trang 62 SGK Đại số 10. Giải các phương trình sau bằng máy tính bỏ túi

Xem chi tiết
Bài 6 trang 62 sgk đại số 10 Bài 6 trang 62 sgk đại số 10

Giải bài 6 trang 62 SGK Đại số 10. Giải các phương trình.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 63 sgk đại số 10 Bài 7 trang 63 sgk đại số 10

Giải bài 7 trang 63 SGK Đại số 10. Giải các phương trình

Xem chi tiết
Bài 8 trang 63 sgk đại số 10 Bài 8 trang 63 sgk đại số 10

Giải bài 8 trang 63 SGK Đại số 10. Cho phương trình

Xem chi tiết