Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ

Bình chọn:
4 trên 122 phiếu
Câu hỏi 1 trang 42 SGK Hình học 10 Câu hỏi 1 trang 42 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 42 SGK Hình học 10. Khi nào thì tích vô hướng của hai vectơ đó là số dương ? Là số âm ? Bằng 0 ?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 44 SGK Hình học 10 Câu hỏi 2 trang 44 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 44 SGK Hình học 10. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(2; 4), B(1; 2), C(6; 2)...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 45 sgk  hình học 10 Bài 1 trang 45 sgk hình học 10

Giải bài 1 trang 45 SGK Hình học 10. Cho tam giác vuông cân ABC có AB = AC = a.

Xem chi tiết
Bài 2  trang 45 sgk hình học 10 Bài 2 trang 45 sgk hình học 10

Giải bài 2 trang 45 SGK Hình học 10. Cho ba điểm O, A, B thẳng hàng biết OA = a, OB = b

Xem chi tiết
Bài 3 trang 45 sgk hình học 10 Bài 3 trang 45 sgk hình học 10

Giải bài 3 trang 45 SGK Hình học 10. Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB = 2R. Gọi M và N là hai điểm thuộc nửa đường tròn sao cho hai dây cung AM và BN cắt nhau tai I.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 45 sgk hình học 10 Bài 4 trang 45 sgk hình học 10

Giải bài 4 trang 45 SGK Hình học 10. Trên mặt phẳng Oxy...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 45 sgk hình học 10 Bài 5 trang 45 sgk hình học 10

Giải bài 5 trang 46 SGK Hình học 10. Trên mặt phẳng Oxy hãy tính góc giữa hai vectơ

Xem chi tiết
Bài 6 trang 46 sgk hình học 10 Bài 6 trang 46 sgk hình học 10

Giải bài 6 trang 46 SGK Hình học 10. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho bốn điểm

Xem chi tiết
Bài 7 trang 46 sgk hình học 10 Bài 7 trang 46 sgk hình học 10

Giải bài 7 trang 46 SGK Hình học 10. Trên mặt phẳng Oxy...

Xem chi tiết


Gửi bài