Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ

Bình chọn:
3.9 trên 134 phiếu
Lý thuyết tích vô hướng của hai vectơ

1. Định nghĩa

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 42 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 42 SGK Hình học 10. Khi nào thì tích vô hướng của hai vectơ đó là số dương ? Là số âm ? Bằng 0 ?...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 44 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 44 SGK Hình học 10. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(2; 4), B(1; 2), C(6; 2)...

Xem lời giải

Bài 1 trang 45 sgk hình học 10

Giải bài 1 trang 45 SGK Hình học 10. Cho tam giác vuông cân ABC có AB = AC = a.

Xem lời giải

Bài 2 trang 45 sgk hình học 10

Giải bài 2 trang 45 SGK Hình học 10. Cho ba điểm O, A, B thẳng hàng biết OA = a, OB = b

Xem lời giải

Bài 3 trang 45 sgk hình học 10

Giải bài 3 trang 45 SGK Hình học 10. Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB = 2R. Gọi M và N là hai điểm thuộc nửa đường tròn sao cho hai dây cung AM và BN cắt nhau tai I.

Xem lời giải

Bài 4 trang 45 sgk hình học 10

Giải bài 4 trang 45 SGK Hình học 10. Trên mặt phẳng Oxy...

Xem lời giải

Bài 5 trang 45 sgk hình học 10

Giải bài 5 trang 46 SGK Hình học 10. Trên mặt phẳng Oxy hãy tính góc giữa hai vectơ

Xem lời giải

Bài 6 trang 46 sgk hình học 10

Giải bài 6 trang 46 SGK Hình học 10. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho bốn điểm

Xem lời giải

Bài 7 trang 46 sgk hình học 10

Giải bài 7 trang 46 SGK Hình học 10. Trên mặt phẳng Oxy...

Xem lời giải