Bài 3. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

Bình chọn:
4.7 trên 118 phiếu