CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Bình chọn:
4.4 trên 159 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 1 - Hình học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 1 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 1 - Hình học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 2 - Hình học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 2 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 2 - Hình học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 3 - Hình học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 3 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 3 - Hình học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 4 - Hình học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 4 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 3 - Hình học 10

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 10 Câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng  là đồ thị của hàm số...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 71 SGK Hình học 10 Câu hỏi 2 trang 71 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 71 SGK Hình học 10. Hãy tìm một điểm có tọa độ xác định và một vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình tham số...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 10 Câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 10. Tính hệ số góc của đường thẳng d có vectơ chỉ phương là ...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 10 Câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 10. Cho đường thẳng Δ có phương trình...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học 10 Câu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học 10. Hãy chứng minh nhận xét trên....

Xem chi tiết
Câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học 10 Câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học 10. Hãy tìm tọa độ của vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình: 3x + 4y + 5 = 0....

Xem chi tiết
Câu hỏi 7 trang 76 SGK Hình học 10 Câu hỏi 7 trang 76 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 7 trang 76 SGK Hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy, hãy vẽ các đường thẳng có phương trình sau đây:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 8 trang 77 SGK Hình học 10 Câu hỏi 8 trang 77 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 8 trang 77 SGK Hình học 10. Xét vị trí tương đối của đường thẳng Δ: x – 2y + 1 = 0 với mỗi đường thẳng sau:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 9 trang 78 SGK Hình học 10 Câu hỏi 9 trang 78 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 9 trang 78 SGK Hình học 10. Cho hình chữ nhật ABCD có tâm I và cạnh AB = 1, AD = √3....

Xem chi tiết
Bài 1 trang 80 sgk hình học 10 Bài 1 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài 1 trang 80 SGK Hình học 10. Lập phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

Xem chi tiết
Câu hỏi 10 trang 80 SGK Hình học 10 Câu hỏi 10 trang 80 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 10 trang 80 SGK Hình học 10. Tính khoảng cách từ các điểm M(-2; 1) và O(0; 0) đến đường thẳng  có phương trình: 3x-2y = 0....

Xem chi tiết
Bài 2 trang 80 sgk hình học 10 Bài 2 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài 2 trang 80 SGK Hình học 10.Lập phương trình tổng quát của đường thẳng ∆ trong mỗi trường hợp sau:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 80 sgk hình học 10 Bài 3 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài 3 trang 80 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC có:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 80 sgk hình học 10 Bài 4 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài 4 trang 80 SGK Hình học 10. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng

Xem chi tiết
Bài 5 trang 80 sgk hình học 10 Bài 5 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài 5 trang 80 SGK Hình học 10. Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau đây:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 60 sgk hình học 10 Bài 6 trang 60 sgk hình học 10

Giải bài 6 trang 80 SGK Hình học 10. Cho đường thẳng d có phương trình tham số

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài