CHƯƠNG VI. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Bình chọn:
4.3 trên 188 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 -  Đề số 1 - Đại số 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 1 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 1 - Đại số 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 2 - Đại số 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 2 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 2 - Đại số 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 3 - Đại số 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 3 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 3 - Đại số 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 4 - Đại số 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 4 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 4 - Đại số 10

Xem chi tiết
Lý thuyết công thức lượng giác Lý thuyết công thức lượng giác

1. Công thức cộng

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 136 SGK Đại số 10 Câu hỏi 1 trang 136 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 136 SGK Đại số 10. Sử dụng máy tính bỏ túi để đổi từ độ sang radian và ngược lại....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 138 SGK Đại số 10 Câu hỏi 2 trang 138 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 138 SGK Đại số 10. Cung lượng giác AD (h.45) có số đo là bao nhiêu ?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 139 SGK Đại số 10 Câu hỏi 3 trang 139 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 139 SGK Đại số 10. Tìm số đo của các góc lượng giác (OA, OE) và (OA, OP) trên hình 46 (điểm E là điểm chính giữa của cung(A'B'), sđ cung AP = 1/3 sđ cung AB)...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 140 sgk đại số 10 Bài 1 trang 140 sgk đại số 10

Giải bài 1 trang 140 SGK Đại số 10. Khi biểu diễn các cung lượng giác

Xem chi tiết
Bài 2 trang 140 sgk đại số 10 Bài 2 trang 140 sgk đại số 10

Giải bài 2 trang 140 SGK Đại số 10. Đổi số đo của các góc sau đây ra rađian:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 140 sgk đại số 10 Bài 3 trang 140 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 140 SGK Đại số 10. Đổi số đo của các sau đây ra độ, phút, giây:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 140 sgk đại số 10 Bài 4 trang 140 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 140 SGK Đại số 10. Mộ đường tròn có bán kính 20 cm. Tìm độ dài của các cung trên đường tròn đó có số đo:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 140 sgk đại số 10 Bài 5 trang 140 sgk đại số 10

Giải bài 5 trang 140 SGK Đại số 10. Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung có số đo

Xem chi tiết
Bài 6 trang 140 sgk đại số 10 Bài 6 trang 140 sgk đại số 10

Giải bài 6 trang 140 SGK Đại số 10. Trên đường tròn lượng giác gốc A, xác định các điểm M khác nhau

Xem chi tiết
Bài 7 trang 140 sgk đại số 10 Bài 7 trang 140 sgk đại số 10

Giải bài 7 trang 140 SGK Đại số 10. Trên đường tròn lượng giác cho điểm M

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 141 SGK Đại số 10 Câu hỏi 1 trang 141 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 141 SGK Đại số 10. Nhắc lại khái niệm giá trị lượng giác của góc α, 0o ≤ α ≤ 180o....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 142 SGK Đại số 10 Câu hỏi 2 trang 142 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 142 SGK Đại số 10. Tính:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 143 SGK Đại số 10 Câu hỏi 3 trang 143 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 143 SGK Đại số 10. Từ định nghĩa của sinα và cosα, hãy phát biểu ý nghĩa hình học của chúng....

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 145 SGK Đại số 10 Câu hỏi 4 trang 145 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 4 trang 145 SGK Đại số 10. Từ ý nghĩa hình học của tanα và cotα hãy suy ra với mọi số nguyên k...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 145 SGK Đại số 10 Câu hỏi 5 trang 145 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 5 trang 145 SGK Đại số 10. Từ định nghĩa của sinα, cosα....

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài