Bình chọn:
4.6 trên 73 phiếu
Bài 1 trang 128 (Ôn tập chương V - Thống kê) SGK Đại số 10 Bài 1 trang 128 (Ôn tập chương V - Thống kê) SGK Đại số 10

Giải Bài 1 trang 128 (Ôn tập chương V - Thống kê) SGK Đại số 10. Chỉ rõ các bước để:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 129 SGK Đại số 10 Bài 2 trang 129 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 129 SGK Đại số 10. Nêu rõ cách tính của: số trung bình cộng, số trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn

Xem chi tiết
Bài 3 trang 129 SGK Đại số 10 Bài 3 trang 129 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 129 SGK Đại số 10. Kết quả điều tra 59 hộ gia đình ở một vùng dân cư về số con của mỗi hộ gia đình là:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 129 SGK Đại số 10 Bài 4 trang 129 SGK Đại số 10

Giải bài 4 trang 129 SGK Đại số 10. Bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp của nhóm cá thứ nhất.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 130 SGK Đại số 10 Bài 5 trang 130 SGK Đại số 10

Giải bài 5 trang 130 SGK Đại số 10. Cho dãy số liệu thống kế được ghi trong bảng sau:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 130 SGK Đại số 10 Bài 6 trang 130 SGK Đại số 10

Giải bài 6 trang 130 SGK Đại số 10. Người ta tiến hành thăm dò ý kiến khách hàng về các mẫu 1, 2, 3, 4, 5 của một loại sản phẩm mới được sản xuất ở một nhà máy.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 130 SGK Đại số 10 Bài 7 trang 130 SGK Đại số 10

Giải bài 7 trang 130 SGK Đại số 10. Cho bảng phân bố tần số.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 131 SGK Đại số 10 Bài 8 trang 131 SGK Đại số 10

Giải bài 8 trang 131 SGK Đại số 10. Cho bảng phân bố tần số: Tuổi của 169 đoàn viên thanh niên

Xem chi tiết
Bài 9 trang 131 SGK Đại số 10 Bài 9 trang 131 SGK Đại số 10

Giải bài 9 trang 131 SGK Đại số 10. Số trung bình cộng của các số liệu thống kê đã cho bằng:

Xem chi tiết
Bài 10 trang 131 SGK Đại số 10 Bài 10 trang 131 SGK Đại số 10

Giải bài 10 trang 131 SGK Đại số 10. Phương sai của các số liệu thống kê đã cho là:

Xem chi tiết
Bài 11 trang 131 SGK Đại số 10 Bài 11 trang 131 SGK Đại số 10

Giải bài 11 trang 131 SGK Đại số 10. Ba nhóm học sinh gồm 10 người, 15 người, 25 người. Khối lượng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là : 50kg, 38kg, 40kg.

Xem chi tiết