Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung

Bình chọn:
3.9 trên 108 phiếu
Câu hỏi 1 trang 141 SGK Đại số 10 Câu hỏi 1 trang 141 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 141 SGK Đại số 10. Nhắc lại khái niệm giá trị lượng giác của góc α, 0o ≤ α ≤ 180o....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 142 SGK Đại số 10 Câu hỏi 2 trang 142 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 142 SGK Đại số 10. Tính:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 143 SGK Đại số 10 Câu hỏi 3 trang 143 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 143 SGK Đại số 10. Từ định nghĩa của sinα và cosα, hãy phát biểu ý nghĩa hình học của chúng....

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 145 SGK Đại số 10 Câu hỏi 4 trang 145 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 4 trang 145 SGK Đại số 10. Từ ý nghĩa hình học của tanα và cotα hãy suy ra với mọi số nguyên k...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 145 SGK Đại số 10 Câu hỏi 5 trang 145 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 5 trang 145 SGK Đại số 10. Từ định nghĩa của sinα, cosα....

Xem chi tiết
Bài 1 trang 148 sgk đại số 10 Bài 1 trang 148 sgk đại số 10

Giải bài 1 trang 148 SGK Đại số 10. Có cung α nào mà sinα nhận các giá trị tương ứng sau đây không?

Xem chi tiết
Câu hỏi 6 trang 148 SGK Đại số 10 Câu hỏi 6 trang 148 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 6 trang 148 SGK Đại số 10. Tính...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 148 sgk đại số 10 Bài 2 trang 148 sgk đại số 10

Giải bài 2 trang 148 SGK Đại số 10. Các đẳng thức sau có thể đồng thời xảy ra không?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 148 sgk đại số 10 Bài 3 trang 148 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 148 SGK Đại số 10. Cho 0 < α < . Xác định dấu của các giá trị lượng giác < π/2.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 148 sgk đại số 10 Bài 4 trang 148 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 148 SGK Đại số 10. Tính các giá trị lượng giác của góc α, nếu:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 148 sgk đại số 10 Bài 5 trang 148 sgk đại số 10

Giải bài 5 trang 148 SGK Đại số 10. Tính α, biết:

Xem chi tiết


Gửi bài