Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

Bình chọn:
4.1 trên 132 phiếu
Lý thuyết giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

1. Định nghĩa với mỗi góc α(0 độ ≤ α ≤ 180 độ)ta xác định một điểm M trên nửa đường tròn...

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 35 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 35 SGK Hình học 10. Tam giác ABC vuông tại A có góc nhọn (ABC) = α...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 35 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 35 SGK Hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nửa đường tròn tâm O nằm phía trên trục hoành bán kính R = 1...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu hỏi 3 trang 38 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 38 SGK Hình học 10. Tìm các giá trị lượng giác của các góc 120 độ, 150 độ...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 38 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 4 trang 38 SGK Hình học 10. Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 0 độ ? Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 180 độ...

Xem lời giải

Bài 1 sgk trang 40 hình học 10

Giải bài 1 trang 40 SGK Hình học 10. Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có: a) sinA = sin(B + C);

Xem lời giải

Bài 2 sgk trang 40 hình học 10

Giải bài 2 trang 40 SGK Hình học 10. Cho AOB là tam giác cân tại O có OA = a và có các đường cao OH và AK.

Xem lời giải

Bài 3 sgk trang 40 hình học 10

Giải bài 3 trang 40 SGK Hình học 10. Chứng minh rằng

Xem lời giải

Bài 4 trang 40 SGK Hình học 10

Chứng minh rằng với mọi góc alpha ta đều có:

Xem lời giải

Bài 5 sgk trang 40 hình học 10

Giải bài 5 trang 40 SGK Hình học 10. Cho góc x và tính giá trị biểu thức, với cos x = 1/3.

Xem lời giải

Bài 6 sgk trang 40 hình học 10

Giải bài 6 trang 40 SGK Hình học 10. Cho hình vuông ABCD

Xem lời giải