Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Bình chọn:
4.2 trên 103 phiếu
Câu 1 trang 155 SGK Đại số 10 Câu 1 trang 155 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 155 SGK Đại số 10. Hãy nêu định nghĩa của sinα, cosα và giải thích tại sao ta có:

Xem chi tiết
Câu 2 trang 155 SGK Đại số 10 Câu 2 trang 155 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 155 SGK Đại số 10. Nêu định nghĩa của tan α, cot α và giải thích vì sao ta có:

Xem chi tiết
Câu 3 trang 155 SGK Đại số 10 Câu 3 trang 155 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 155 SGK Đại số 10. Tính:

Xem chi tiết
Câu 4 trang 155 SGK Đại số 10 Câu 4 trang 155 SGK Đại số 10

Giải bài 4 trang 155 SGK Đại số 10. Rút gọn biểu thức

Xem chi tiết
Câu 5 trang 156 SGK Đại số 10 Câu 5 trang 156 SGK Đại số 10

Giải bài 5 trang 156 SGK Đại số 10. Không sử dụng máy tính, hãy tính:

Xem chi tiết
Câu 6 trang 156 SGK Đại số 10 Câu 6 trang 156 SGK Đại số 10

Giải bài 6 trang 156 SGK Đại số 10. Không sử dụng máy tính, hãy tính:

Xem chi tiết
Câu 7 trang 156 SGK Đại số 10 Câu 7 trang 156 SGK Đại số 10

Giải bài 7 trang 156 SGK Đại số 10. Chứng minh các đồng nhất thức.

Xem chi tiết
Câu 8 trang 156 SGK Đại số 10 Câu 8 trang 156 SGK Đại số 10

Giải bài 8 trang 156 SGK Đại số 10. Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào x

Xem chi tiết
Câu 9 trang 157 SGK Đại số 10 Câu 9 trang 157 SGK Đại số 10

Giải bài 9 trang 157 SGK Đại số 10. Khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng:

Xem chi tiết
Câu 10 trang 157 SGK Đại số 10 Câu 10 trang 157 SGK Đại số 10

Giải bài 10 trang 157 SGK Đại số 10. Giá trị của tanα là:

Xem chi tiết
Câu 11 trang 157 SGK Đại số 10 Câu 11 trang 157 SGK Đại số 10

Giải bài 11 trang 157 SGK Đại số 10. Giá trị của biểu thức là:

Xem chi tiết
Câu 12 trang 157 SGK Đại số 10 Câu 12 trang 157 SGK Đại số 10

Giải bài 12 trang 157 SGK Đại số 10. Giá trị của biểu thức là:

Xem chi tiết
Câu 13 trang 157 SGK Đại số 10 Câu 13 trang 157 SGK Đại số 10

Giải bài 13 trang 157 SGK Đại số 10. Tính giá trị của biểu thức sau:

Xem chi tiết
Câu 14 trang 157 SGK Đại số 10 Câu 14 trang 157 SGK Đại số 10

Giải bài 14 trang 157 SGK Đại số 10. Giá trị của biểu thức là:

Xem chi tiết


Gửi bài