Bài 1. Hàm số

Bình chọn:
4.1 trên 158 phiếu
Lý thuyết hàm số

1. Định nghĩa

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 32 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 32 SGK Đại số 10. Hãy nêu một ví dụ cụ thể về hàm số....

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 33 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 33 SGK Đại số 10. Hãy chỉ ra các giá trị của hàm số trên tại x = 2001; 2004; 1999...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 33 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 33 SGK Đại số 10: Hãy chỉ ra các giá trị của mỗi hàm số trên tại các giá trị x ∈ D...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 33 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 4 trang 33 SGK Đại số 10. Hãy kể các hàm số đã học ở Trung học cơ sở...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 34 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 5 trang 34 SGK Đại số 10. Tìm tập xác định của các hàm số sau:...

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 34 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 6 trang 34 SGK Đại số 10. Tính giá trị của hàm số ở chú ý trên tại x = -2 và x = 5...

Xem lời giải

Câu hỏi 7 trang 35 SGK Đại số 10

Dựa vào đồ thị của hai hàm số đã cho trong hình 14...

Xem lời giải

Câu hỏi 8 trang 38 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 8 trang 38 SGK Đại số 10. Xét tính chẵn lẻ của các hàm số...

Xem lời giải

Bài 1 trang 38 SGK Đại số 10

Tìm tập xác định của hàm số

Xem lời giải

Bài 2 trang 38 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 38 SGK Đại số 10. Tìm giá trị của hàm số

Xem lời giải

Bài 3 trang 39 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 39 SGK Đại số 10. Các điểm sau có thuộc đồ thị hay không?

Xem lời giải

Bài 4 trang 39 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 39 SGK Đại số 10. Xét tính chẵn lẻ của hàm số

Xem lời giải