Bài 1. Mệnh đề

Bình chọn:
4.1 trên 197 phiếu
Câu hỏi 1 trang 4 SGK Đại số 10 Câu hỏi 1 trang 4 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 4 SGK Đại số 10. Nhìn vào hai bức tranh ở trên, hãy đọc và so sánh các câu ở bên trái và bên phải....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 4 SGK Đại số 10 Câu hỏi 2 trang 4 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 4 SGK Đại số 10. Nêu ví dụ về những câu là mệnh đề và những câu không là mệnh đề....

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 5 SGK Đại số 10 Câu hỏi 3 trang 5 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 5 SGK Đại số 10. Xét câu “x > 3”...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 6 SGK Đại số 10 Câu hỏi 4 trang 6 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 4 trang 6 SGK Đại số 10. Hãy phủ định các mệnh đề sau:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 6 SGK Đại số 10 Câu hỏi 5 trang 6 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 5 trang 6 SGK Đại số 10. Từ các mệnh đề:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 6 trang 7 SGK Đại số 10 Câu hỏi 6 trang 7 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 6 trang 7 SGK Đại số 10. Cho tam giác ABC. Từ các mệnh đề...

Xem chi tiết
Câu hỏi 7 trang 7 SGK Đại số 10 Câu hỏi 7 trang 7 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 7 trang 7 SGK Đại số 10. Cho tam giác ABC. Xét các mệnh đề dạng P ⇒ Q sau...

Xem chi tiết
Câu hỏi 8 trang 8 SGK Đại số 10 Câu hỏi 8 trang 8 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 8 trang 8 SGK Đại số 10. Phát biểu thành lời mệnh đề sau:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 9 trang 8 SGK Đại số 10 Câu hỏi 9 trang 8 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 9 trang 8 SGK Đại số 10. Phát biểu thành lời mệnh đề sau:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 10 trang 8 SGK Đại số 10 Câu hỏi 10 trang 8 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 10 trang 8 SGK Đại số 10. Hãy phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau...

Xem chi tiết
Câu hỏi 11 trang 9 SGK Đại số 10 Câu hỏi 11 trang 9 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 11 trang 9 SGK Đại số 10. Hãy phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 9 sgk đại số 10 Bài 1 trang 9 sgk đại số 10

Giải bài 1 trang 9 SGK Đại số 10. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 9 sgk đại số 10 Bài 2 trang 9 sgk đại số 10

Giải bài 2 trang 9 SGK Đại số 10. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 9 sgk đại số 10 Bài 3 trang 9 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 9 SGK Đại số 10. Cho các mệnh đề kéo theo

Xem chi tiết
Bài 4 trang 9 sgk đại số 10 Bài 4 trang 9 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 9 SGK Đại số 10. Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện cần và đủ"

Xem chi tiết
Bài 5 trang 10 sgk đại số 10 Bài 5 trang 10 sgk đại số 10

Giải bài 5 trang 10 SGK Đại số 10. Mọi số nhân với 1 đều bằng chính nó

Xem chi tiết
Bài 6 trang 10 sgk đại số 10 Bài 6 trang 10 sgk đại số 10

Giải bài 6 trang 10 SGK Đại số 10. Phát biểu thành lời mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó

Xem chi tiết
Bài 7 trang 10 sgk đại số 10 Bài 7 trang 10 sgk đại số 10

Giải bài 7 trang 10 SGK Đại số 10. Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai cuả nó.

Xem chi tiết


Gửi bài