Bài 51 trang 13 SBT Hình Học 11 Nâng cao


Giải bài 51 trang 13 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao. Chứng minh rằng nếu ba trung tuyến của tam giác ABC lần lượt bằng ba trung tuyến của tam giác A’B’C’ thì hai tam giác đó bằng nhau.

Đề bài

Chứng minh rằng nếu ba trung tuyến của tam giác ABC lần lượt bằng ba trung tuyến của tam giác ABC thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Giả sử tam giác ABC có ba trung tuyến AM, BN, CP cắt nhau tại G; tam giác ABC có ba trung tuyến AM, BN, CP cắt nhau tại G’ và AM = AM, BN = BN, CP = CP .

Ta lấy điểm D và D sao cho BGCD và BGCD là những hình bình hành.

Dễ thấy rằng hai tam giác GCD và GCD bằng nhau.

Bởi vậy, có một phép dời hình F biến G, C, D lần lượt thành G’, C’, D’.

Rõ ràng khi đó F biến A thành A, B thành B nên hai tam giác ABC và ABC bằng nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 52 trang 13 SBT Hình Học 11 Nâng cao

  Giải bài 52 trang 13 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao. Chứng minh rằng nếu tam giác ABC bằng tam giác A’B’C’ thì hình H bằng hình H’.

 • Bài 50 trang 13 SBT Hình Học 11 Nâng cao

  Giải bài 50 trang 13 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao. Chứng minh rằng hai tam giác vuông bằng nhau nếu có các cạnh huyền bằng nhau và đường cao ứng với cạnh huyền bằng nhau.

 • Bài 49 trang 12 SBT Hình Học 11 Nâng cao

  Giải bài 49 trang 12 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao. Chứng minh rằng hai tam giác bằng nhau nếu có các đường tròn nội tiếp bằng nhau, một cặp đường tròn bàng tiếp bằng nhau, đồng thời khoảng cách giữa tâm đường tròn nội tiếp và bàng tiếp của hai tam giác đó cũng bằng nhau.

 • Bài 48 trang 12 SBT Hình Học 11 Nâng cao

  Giải bài 48 trang 12 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao. Chứng minh rằng hai hình thang ấy bằng nhau nếu AB = A’B’, BC = B’C’ và CD = C’D’.

 • Bài 47 trang 12 SBT Hình Học 11 Nâng cao

  Giải bài 47 trang 12 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao . Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ với đường cao lần lượt là AH và A’H’. Trong mỗi trường hợp dưới đây, hai tam giác đó có bằng nhau hay không?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí