Câu 4.43 trang 141 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Chứng minh rằng

Đề bài

Chứng minh rằng \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} f\left( x \right) = 1\) nếu

       \(1 \le f\left( x \right) \le {x^2} - 4x + 5\) với \(0 < \left| {x - 2} \right| < 1.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điều cần chứng minh suy ra từ bất đẳng thức:

\(0 \le f\left( x \right) \le {x^2} - 4x + 4\) với \(0 < \left| {x - 2} \right| < 1.\)

Lời giải chi tiết

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} f\left( x \right) = 1\)

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí