Bài 9 trang 49 Vở bài tập toán 9 tập 2


Giải Bài 9 trang 49 VBT toán 9 tập 2. Đưa các phương trình sau về dạng ax^2 + bx + c = 0 và chỉ rõ a, b, c...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đưa các phương trình sau về dạng \(a{x^2} + bx + c = 0\) và chỉ rõ a, b, c:

LG a

\(5{x^2} + 2x = 4 - x\)

Phương pháp giải:

Chuyển vế để đưa các phương trình về dạng phương trình bậc hai \(a{x^2} + bx + c = 0\,\,(a \ne 0)\) có hệ số \(a;b;c\).

Lời giải chi tiết:

\(5{x^2} + 2x = 4 - x \Leftrightarrow 5{x^2} + 2x + x - 4 = 0\)\( \Leftrightarrow 5{x^2} + 3x - 4 = 0\)

\(a = 5;b = 3;c =  - 4.\) 

LG b

\(\dfrac{2}{5}{x^2} + 2x - 7 = 3x + \dfrac{1}{2}\)

Phương pháp giải:

Chuyển vế để đưa các phương trình về dạng phương trình bậc hai \(a{x^2} + bx + c = 0\,\,(a \ne 0)\) có hệ số \(a;b;c\).

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{3}{5}{x^2} + 2x - 7 = 3x + \dfrac{1}{2} \)\(\Leftrightarrow \dfrac{3}{5}{x^2} + 2x - 3x - 7 - \dfrac{1}{2} = 0 \)\(\Leftrightarrow \dfrac{3}{5}{x^2} - x - \dfrac{{15}}{2} = 0\)

\(a = \dfrac{3}{5};b =  - 1;c =  - \dfrac{{15}}{2}\)

LG c

\(2{x^2} + x - \sqrt 3  = \sqrt 3 x + 1\) 

Phương pháp giải:

Chuyển vế để đưa các phương trình về dạng phương trình bậc hai \(a{x^2} + bx + c = 0\,\,(a \ne 0)\) có hệ số \(a;b;c\).

Lời giải chi tiết:

\(2{x^2} + x - \sqrt 3  = \sqrt 3 x + 1\) \( \Leftrightarrow 2{x^2} + x - \sqrt 3 x - \sqrt 3  - 1 = 0 \)\(\Leftrightarrow 2{x^2} + \left( {1 - \sqrt 3 } \right)x - \sqrt 3  - 1 = 0\)

\(a = 2;b = 1 - \sqrt 3 ;c =  - \sqrt 3  - 1\)

LG d

\(2{x^2} + {m^2} = 2(m - 1)x\), m là một hằng số

Phương pháp giải:

Chuyển vế để đưa các phương trình về dạng phương trình bậc hai \(a{x^2} + bx + c = 0\,\,(a \ne 0)\) có hệ số \(a;b;c\).

Lời giải chi tiết:

Biến đổi phương trình thành \(2{x^2} + 2x = 2mx - {m^2} \)\(\Leftrightarrow 2{x^2} + 2x - 2mx + {m^2} =0\)\(\Leftrightarrow 2{x^2} - 2\left( {m - 1} \right)x + {m^2} = 0\)

\(a = 2;b =  - 2\left( {m - 1} \right) =  - 2m + 2;\)\(c = {m^2}\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài