Bài 9 trang 49 SGK Vật lí 11


Một nguồn điện có suất điện động 12V...

Đề bài

Một nguồn điện có suất điện động 12V. Khi mắc nguồn điện này với một bóng đèn để thành mạch điện kín thì nó cung cấp một dòng điện có cường độ 0,8A. Tính công của nguồn điện này sản ra trong thời gian 15p và tính công suất của nguồn điện khi đó.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Công của nguồn điện: Ang = EIt

+ Công suất của nguồn điện: Png = EI

Lời giải chi tiết

Theo đầu bài, ta có: 

- Suất điện động của nguồn \(\xi =12V\)

- Cường độ dòng điện \(I=0,8A\)

+ Công của nguồn điện trong thời gian \(15\) phút = \(15.60s\) là: \(A_{ng}= \xi It = 12.0,8.15.60 = 8640 J \\= 8,64 kJ\)

+ Công suất của nguồn điện này khi đó là: \(P_{ng}= EI = 12.0,8 = 9,6 W\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 43 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí