Bài 8 trang 10 SGK Vật lí 11


Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau...

Đề bài

Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau \(10cm\) trong chân không thì tác dụng lên nhau một lực là \(9.10^{-3}N\)Xác định điện tích của hai quả cầu đó.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Định luật Cu - lông: \(F = \displaystyle k{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|} \over {\varepsilon {r^2}}}\)

Lời giải chi tiết

Áp dụng công thức \(F=9.10^{9}.\dfrac{|q_{1}q_{2}|}{\varepsilon r^{2}}\) (1), trong đó ta có:

+ Lực tương tác: \(F=9.10^{-3}N\)

+ Khoảng cách giữa 2 điện tích: 

\(r=10cm=0,1m\)

+ Đặt trong chân không => \(\varepsilon  = 1\)

+ Điện tích: \(\left| {{q_1}} \right| = \left| {{q_2}} \right| = q\)

Thay vào (1) ta được: 

\(\begin{array}{l}F = k\dfrac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}} \Leftrightarrow {9.10^{ - 3}} = {9.10^9}\dfrac{{{q^2}}}{{0,{1^2}}}\\ \Rightarrow q =  \pm {10^{ - 7}}C\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 119 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí