Bài 7 trang 138 SGK Vật lí 11

Bình chọn:
4.1 trên 13 phiếu

Giải bài 7 trang 138 SGK Vật lí 11. Hạt proton chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5 m ...

Đề bài

 Hạt prôtôn chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5 m dưới tác dụng của một từ trường đều B = 10-2 T. Xác định:

a) Tốc độ của prôtôn.

b) chu kì chuyển động của prôtôn.

Cho mp = 1,672.10-27 kg. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính toán bán kính chuyển động :\(R = {{mv} \over {\left| {{q_0}} \right|B}}\)

 Công thức tính chu kì chuyển động tròn: \(T = {{2\pi R} \over v}\)

Lời giải chi tiết

a) Từ công thức tính toán bán kính chuyển động :\(R = {{mv} \over {\left| {{q_0}} \right|B}} =  > v = {{\left| {{q_0}} \right|BR} \over m}\)

Thay số \(v = {{1,{{6.10}^{ - 19}}{{.10}^{ - 2}}.5} \over {1,{{672.10}^{ - 27}}}} = 4,784.106\,\,\left( {m/{s^2}} \right).\)

b) Chu kì chuyển động tròn: \(T = {{2\pi R} \over v} = 6,{6.10^{ - 6}}\,\,s.\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 22. Lực Lo-ren-xơ

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu