Bài 4. Thực hành: Đọc bản đồ. Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ. Tìm đường trên bản đồ.

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu