Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

Bình chọn:
4.7 trên 84 phiếu