Giải bài 22.8 trang 57 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diề


Đề bài

Ruột khoang dinh dưỡng theo hình thức nào dưới đây?

A. Tự dưỡng.

B. Dị dưỡng.

C. Kí sinh.

D. Cộng sinh.

Lời giải chi tiết

B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu