Giải bài 22.13 trang 57 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Đặc điểm nào dưới đây không phải của các ngành Giun?

A. Cơ thể dài.

B. Đối xứng hai bên.

C. Có lớp vỏ cứng bảo vệ cơ thể.

D. Phân biệt đầu thân.

Lời giải chi tiết

C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu