Giải bài 22.28 trang 59 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Con sò khác con mực ở đặc điểm nào dưới đây?

A. Sống ở biển.

B. Có 2 mảnh vỏ.

C. Có giá trị thực phẩm.

D. Có thân mềm.

Lời giải chi tiết

B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu