Bài 19. Đa dạng thực vật

Bình chọn:
4.6 trên 78 phiếu
Bài 19.1 trang 48 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Cây nào dưới đây không được xếp vào nhóm thực vật có hoa? A. Cây dương xỉ. B. Cây bèo tây. C. Cây chuối. D. Cây lúa.

Xem lời giải

Bài 19.2 trang 48 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Cây nào dưới đây có hạt nhưng không có quả?

Xem lời giải

Bài 19.3 trang 48 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Cơ quan sinh sản của thực vật không bao gồm bộ phận nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 19.4 trang 48 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Trong các cây sau: na, cúc, cam, rau bợ, khoai tây. Có bao nhiêu cây được xếp vào nhóm thực vật không có hoa?

Xem lời giải

Bài 19.5 trang 48 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Hạt là cơ quan sinh sản của thực vật nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 19.6 trang 48 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Nhóm nào dưới đây gồm những thực vật không có hoa?

Xem lời giải

Bài 19.7 trang 48 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Khi nói về rêu, nhận định nào dưới đây là chính xác?

Xem lời giải

Bài 19.8 trang 49 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Rêu thường sống ở môi trường nào?

Xem lời giải

Bài 19.9 trang 49 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Rêu sinh sản theo hình thức nào?

Xem lời giải

Bài 19.10 trang 49 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đặc điểm nào dưới đây có ở dương xỉ mà không có ở rêu?

Xem lời giải

Bài 19.11 trang 49 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Dương xỉ sinh sản như thế nào?

Xem lời giải

Bài 19.12 trang 49 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm phân loại với những cây còn lại?

Xem lời giải

Bài 19.13 trang 49 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Cây nào dưới đây sinh sản bằng hạt?

Xem lời giải

Bài 19.14 trang 49 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở thực vật hạt kín mà không có ở các nhóm thực vật khác?

Xem lời giải

Bài 19.15 trang 49 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Trong các nhóm thực vật dưới đây, nhóm nào có tổ chức cơ thể đơn giản nhất?

Xem lời giải

Bài 19.16 trang 49 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Trong những đặc điểm dưới đây, đặc điểm nào là đặc điểm cơ bản của thực vật thuộc nhóm Rêu? A. Có rễ, thân lá, hoa, quả, hạt. B. Thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rề chính thức, chưa có hoa. C. Có rễ, thân, lá, cơ quan sinh sản là bào tử. D. Có rễ, thân, lá, chưa có hoa và quả.

Xem lời giải

Bài 19.17 trang 50 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Ghép nhóm thực vật (cột A) với đặc điểm chung tương ứng (cột B). Cột A Cột B 1. Rêu a) có mạch dẫn, không có hạt. 2. Dương xỉ b) có mạch dẫn, có hạt, không có hoa. 3. Hạt trần c) không có mạch dẫn. 4. Hạt kín d) có mạch dẫn, có hạt, có hoa.

Xem lời giải

Bài 19.18 trang 50 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Điền tên nhóm thực vật tương ứng với các đặc điểm nhận biết dưới đây.

Xem lời giải

Bài 19.19 trang 50 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

So sánh thực vật hạt trần và thực vật hạt kín.

Xem lời giải

Bài 19.20 trang 51 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

sắp xếp các loài cây sau vào các nhóm thực vật tương ứng: rau bợ, bèo vảy ốc , rêu, bách tán, tùng, thông, dương xỉ, pơ mu, kim giao, bạch đàn, bèo tấm, ngô, bao báp.

Xem lời giải

Xem thêm