Giải bài 19.19 trang 50 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

So sánh thực vật hạt trần và thực vật hạt kín.

Đặc điểm

 

Thực vật hạt trần

Thực vật hạt kín

Cơ quan sinh dưỡng

Rễ

 

 

Thân

 

 

 

 

Cơ quan sinh sản

Nón

 

 

Hoa

 

 

Quả

 

 

Hạt

 

 

Lời giải chi tiết

 

Đặc điểm

 

Thực vật hạt trần

Thực vật hạt kín

Cơ quan sinh dưỡng

Rễ

X

X

Thân

X

X

X

X

Cơ quan sinh sản

Nón

X

 

Hoa

 

X

Quả

 

X

Hạt

X

X

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 19. Đa dạng thực vật