Bài 22. Đa dạng động vật không xương sống

Bình chọn:
4.6 trên 105 phiếu
Bài 22.1 trang 56 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đặc điểm giống nhau giữa động vật và thực vật là

Xem lời giải

Bài 22.2 trang 56 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Động vật khác thực vật ở những điểm nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 22.3 trang 56 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đặc điểm nào dưới đây là của ngành Ruột khoang?

Xem lời giải

Bài 22.4 trang 56 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Môi trường sống của đa số ruột khoang là

Xem lời giải

Bài 22.5 trang 57 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Ngành Ruột khoang gồm nhóm các đại diện nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 22.6 trang 57 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Thuỷ tức có hình dạng là

Xem lời giải

Bài 22.7 trang 57 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Cơ thể thuỷ tức có kiểu đối xứng nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 22.8 trang 57 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diề

Ruột khoang dinh dưỡng theo hình thức nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 22.9 trang 57 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Trong các động vật ruột khoang dưới đây, loài nào sống ở nước ngọt?

Xem lời giải

Bài 22.10 trang 57 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Trong các loài ruột khoang dưới đây, loài nào tạo cảnh quan ở biển?

Xem lời giải

Bài 22.11 trang 57 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đại diện ruột khoang nào dưới đây có cơ thể hình dù, thích nghi với lối sống bơi lội?

Xem lời giải

Bài 22.12 trang 57 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Vì sao nhiều loài cá, tôm, cua, trai, ốc, sống ở vùng biển có nhiều san hô lại có nhiều màu sắc phong phú không kém màu sắc của san hô?

Xem lời giải

Bài 22.13 trang 57 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đặc điểm nào dưới đây không phải của các ngành Giun?

Xem lời giải

Bài 22.14 trang 57 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Giun dẹp có các đặc điểm là

Xem lời giải

Bài 22.15 trang 58 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Giun tròn có các đặc điểm nào dưới

Xem lời giải

Bài 22.16 trang 58 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Giun đốt có các đặc điểm nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 22.17 trang 58 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Giun đũa thường kí sinh ở vị trí nào trên cơ thể người?

Xem lời giải

Bài 22.18 trang 58 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Cơ thể giun đũa có dạng

Xem lời giải

Bài 22.19 trang 58 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Vì sao khi mưa nhiều, trên mặt đất lại có nhiều giun đất?

Xem lời giải

Bài 22.20 trang 58 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Hãy nối tên ngành Giun với tên đại diện ngành Giun cho phù hợp.

Xem lời giải

Xem thêm