Bài 22.20 trang 58 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Hãy nối tên ngành Giun với tên đại diện ngành Giun cho phù hợp.

Các ngành Giun

 

Đại diện ngành Giun

1. Giun dẹp

 

A. Con rươi

2. Giun tròn

 

B. Sán lá gan

3. Giun đốt

 

C. Giun kim

Lời giải chi tiết

1B, 2C,3A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu