Bài 26. Lực và tác dụng của lực

Bình chọn:
4.4 trên 83 phiếu
Bài 26.1 trang 71 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Khi một quả bóng đập xuống sân bóng thì sân tác dụng lực lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả gì? A. Chỉ làm thay đổi chuyển động của quả bóng B. Chỉ làm biến dạng của quả bóng C. Vừa làm biến dạng quả bóng, vừa làm thay đổi chuyển động của nó. D. Không làm biến dạng và cũng không làm thay đổi chuyển động của quả bóng.

Xem lời giải

Bài 26.2 trang 71 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Hãy chọn cụm từ trong khung điền vào chỗ … cho phù hợp với những phát biểu sau đây. Lực đẩy Lực kéo Lực nâng Lực hút Lực ẩn a) Để nâng một vật nặng từ mặt đất, cần cẩu phải tác dụng vào vật một …(1)… b) Người công nhân ở hình 26.1a (SGK) đã tác dụng …(2)… lên động cơ điện. c) Người công nhân ở hình 26.1b (SGK) đã tác dụng …(3)… lên xe. d) Khi ấn tay lên quả bóng bay, ta đã tác dụng …(4)… lên vỏ quả bóng. e) Khi cầu thủ sút bóng ở hình 26.2 (SGK), chân cầu thủ đã tác dụng vào quả bóng một …

Xem lời giải

Bài 26.3 trang 71 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Em hãy lấy hai ví dụ trong đó lực tác dụng gây ra sự thay đổi hình dạng của một vật.

Xem lời giải

Bài 26.4 trang 71 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Em hãy lấy hai ví dụ trong thực tế, khi đẩy hoặc kéo làm một vật đang đứng yên thì chuyển động

Xem lời giải

Bài 26.5 trang 71 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Em hãy lấy ví dụ về tình huống lực làm thay đổi hướng chuyển động.

Xem lời giải

Bài 26.6 trang 71, 72 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đánh dấu X vào ô trống cho phù hợp. STT Nội dung Đúng Sai 1 Đơn vị đo lực là Niuton 2 Lực hướng theo phương ngang được vẽ bằng hình mũi tên hướng thẳng đứng lên trên 3 Lực kéo một cuốn sách làm nó bắt đầu chuyển động trên bàn nhỏ hơn lực kéo làm cái bàn bắt đầu chuyển động trên sàn nhà 4 Lực được biểu diễn bằng hình mũi tên, có gốc đặt vào vật chịu tác dụng lực

Xem lời giải