Bài 1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên

Bình chọn:
4.6 trên 114 phiếu
Bài 1.1 trang 3 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Người chuyên nghiên cứu khoa học tự nhiên được gọi là

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 3 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Bài 1.2 trang 3 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 3 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đối tượng nghiên cứu của lĩnh vực vật lí là gì?

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 3 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Vật nào dưới đây là vật sống?

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 3 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Con gà đẻ trứng là thể hiện dấu hiệu nào của vật sống?

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 3 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đặc điểm nào dưới đây là biểu hiện của sự sinh sản ở thực vật?

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 4 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Hiện tượng cây mọc hướng về phía ánh sáng khi được chiếu sáng từ một phía là đặc điểm nào của vật sống?

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 4 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Viết một số hoạt động của con người được coi là nghiên cứu khoa học tự nhiên và những hoạt động không được coi là nghiên cứu khoa học tự nhiên vào bảng dưới đây theo gợi ý.

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 4 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Viết tên các hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên đem lại lợi ích cho cuộc sống của con người vào bảng dưới đây theo gợi ý.

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 5 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Viết tên lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên nghiên cứu mỗi đối tượng sau.

Xem lời giải

Bài 1.11 trang 5 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Lấy ví dụ về đối tượng nghiên cứu trong các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên theo mẫu dưới đây.

Xem lời giải

Bài 1.12 trang 5 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Khoa học tự nhiên có những đóng góp gì cho cuộc sống của con người?

Xem lời giải