Giải bài 1.10 trang 5 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Viết tên lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên nghiên cứu mỗi đối tượng sau.

Đối tượng nghiên cứu

Lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên

a. Sinh vật và sự sống trên Trái Đất

 

b. Vũ trụ

 

c. Trái Đất

 

d. Vật chất, năng lượng và sự biến đổi của chúng trong tự nhiên

 

e. Chất và sự biến đổi các chất trong tự nhiên

 

Lời giải chi tiết

Đối tượng nghiên cứu

Lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên

a. Sinh vật và sự sống trên Trái Đất

Sinh học

b. Vũ trụ

Thiên văn học

c. Trái Đất

Khoa học Trái Đất

d. Vật chất, năng lượng và sự biến đổi của chúng trong tự nhiên

Vật lí

e. Chất và sự biến đổi các chất trong tự nhiên

Hóa học

 

 


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu