Giải bài 1.9 trang 4 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Viết tên các hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên đem lại lợi ích cho cuộc sống của con người vào bảng dưới đây theo gợi ý.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên

Cung cấp thông tin và nâng cao hiểu biết của con người

Mở rộng sản xuất và phát triển kinh tế

Bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của con người

Bảo vệ môi trường

Nghiên cứu thuốc chữa bệnh cho con người

   

 

Điều tra về sự đa dạng của sinh vật

     
         
         
         

Lời giải chi tiết

 

Hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên

Cung cấp thông tin và nâng cao hiểu biết của con người

Mở rộng sản xuất và phát triển kinh tế

Bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của con người

Bảo vệ môi trường

Nghiên cứu thuốc chữa bệnh cho con người

   

 

Điều tra về sự đa dạng của sinh vật

     

Lai tạo giống cây trồng mới

 

   

Nghiên cứu cách xử lý rác thải ra môi trường

     

Tìm hiểu quá trình hình thành và hoạt động của bão

     

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu