Giải bài 1.1 trang 3 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Người chuyên nghiên cứu khoa học tự nhiên được gọi là

A. nhà sinh học.

B. nhà khoa học.

C. kĩ thuật viên.

D. nghiên cứu viên.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

A – là người chuyên nghiên cứu về những sinh vật sống ở dưới biển cũng như ở đất liền.

B – là những người chuyên nghiên cứu khoa học tự nhiên.

C – là những người chịu trách nhiệm với việc hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng có những thắc mắc liên quan đến phần cứng, phần mềm các sản phẩm điện tử, các kỹ thuật có liên quan đến công việc.

D – là viên chức chuyên nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với những nhiệm vụ có độ phức tạp ở mức trung bình (tức là thực hiện các đề tài và dự án do các bộ giao).

Lời giải chi tiết

B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu