Giải bài 1.4 trang 3 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Vật nào dưới đây là vật sống?

A. Vi khuẩn

B. Cành gỗ mục

C. Hòn đá

D. Cái bàn

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 

Vật sống gồm các dạng sống đơn giản như virus và sinh vật. Chúng mang những đặc điểm của sự sống (thu nhận chất cần thiết, thải bỏ chất thải, vận động, lớn lên, sinh sản, cảm ứng và chết).

A – vật sống

B – vật không sống

C - vật không sống

D - vật không sống

Lời giải chi tiết

A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu