Bài 16. Virus và vi khuẩn

Bình chọn:
4.4 trên 36 phiếu
Bài 16.1 trang 42 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Thành phần nào dưới đây có trong cấu tạo virus?

Xem lời giải

Bài 16.2 trang 42 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Virus không được coi là một sinh vật hoàn chỉnh vì

Xem lời giải

Bài 16.3 trang 42 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Bệnh nào dưới đây không phải do virus gây ra?

Xem lời giải

Bài 16.4 trang 42 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Nhận định nào về vi khuẩn dưới đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 16.5 trang 42 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Chú thích số 1 trong hình minh hoạ của tế bào vi khuẩn (hình 16.1) là gì?

Xem lời giải

Bài 16.6 trang 43 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Ý nào dưới đây không đúng với vai trò của vi khuẩn?

Xem lời giải

Bài 16.7 trang 43 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Loại vi khuẩn nào dưới đây có lợi? A. Vi khuẩn lao. B. Vi khuẩn thương hàn. C. Vi khuẩn trong nốt sần rễ cây họ Đậu. D. Vi khuẩn uốn ván.

Xem lời giải

Bài 16.8 trang 43 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Bộ Y tế khuyến cáo “5K” chung sống an toàn với dịch bệnh do virus Corona là gì?

Xem lời giải

Bài 16.9 trang 43 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Vi khuẩn có hại vì

Xem lời giải

Bài 16.10 trang 43 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Virus Corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người có hình dạng nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 16.11 trang 44 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Hãy cho biết hình dạng của các virus được minh họa trong hình 16.2.

Xem lời giải

Bài 16.12 trang 44 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Nêu tên cá thành phần cấu tạo của virus tương ứng với các số trong hình 16.3.

Xem lời giải

Bài 16.13 trang 44 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Những biện pháp phòng bệnh do virus và vi khuẩn gây nên dưới đây là đúng hay sai?

Xem lời giải

Bài 16.14 trang 44 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Viết tên các thành phần cấu tạo của vi khuẩn vào chỗ ........ trong hình 16.4

Xem lời giải