Giải bài 16.14 trang 44 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Viết tên các thành phần cấu tạo của vi khuẩn vào chỗ ........ trong hình 16.4

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vi khuẩn có cấu tạo đơn giản:

+ Thành tế bào

+ Màng tế bào

+ Tế bào chất

+ Vùng nhân

Lời giải chi tiết

(1) Tế bào chất

(2) Vùng nhân

(3) Thành tế bào

(4) Màng tế bào

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16. Virus và vi khuẩn