Bài 32. Nhiên liệu và năng lượng tái tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 32.1 trang 79 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Năng lượng nào sau đây không phải là năng lượng tái tạo? A. Năng lượng mặt trời B. Năng lượng của gió C. Năng lượng của than đá D. Năng lượng của sóng biển.

Xem lời giải

Bài 32.2 trang 79 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Năng lượng nào sau đây là năng lượng tái tạo? A. Năng lượng mặt trời B. Năng lượng của dầu mỏ C. Năng lượng của xăng D. Năng lượng của khí hóa lỏng

Xem lời giải

Bài 32.3 trang 79 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Tại tỉnh Ninh Thuận, người ta sử dụng các tuabin gió hoạt động để sản xuất điện. Năng lượng cung cấp cho tuabin gió là A. năng lượng ánh sáng từ mặt trời B. năng lượng của gió C. năng lượng của sóng biển D. năng lượng của dòng nước

Xem lời giải

Bài 32.4 trang 80 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Em hãy cho biết xe máy (hoặc ô tô) của gia đình em hoạt động nhờ loại nhiên liệu nào? Gia đình em mua loại nhiên liệu đó ở đâu?

Xem lời giải

Bài 32.5 trang 80 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Trong gia đình em có sử dụng loại khí hóa lỏng (gas) không? Khí hóa lỏng được sử dụng trong gia đình em chủ yếu để làm gì?

Xem lời giải

Bài 32.6 trang 80 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đất nước Hà Lan nổi tiếng với hình ảnh của những chiếc cối xay gió. Theo em, thông qua những chiếc cối xay gió, năng lượng của gió có thể chuyển hóa chủ yếu thành những dạng năng lượng nào?

Xem lời giải

Bài 32.7 trang 80 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Cho các năng lượng sau: năng lượng của gió; năng lượng của dầu mỏ; năng lượng của xăng; năng lượng của Mặt Trời. Hãy cho biết năng lượng nào là năng lượng tái tạo?

Xem lời giải

Bài 32.8 trang 80 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Hiện nay, vấn đề sử dụng năng lượng một cách “tiết kiệm và hiệu quả” đang được chú trọng. Nhằm nâng cao về ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, em hãy viết một bài về thực trạng sử dụng năng lượng điện, giải pháp tiết kiệm và ví dụ minh họa.

Xem lời giải