Giải bài 32.3 trang 79 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Tại tỉnh Ninh Thuận, người ta sử dụng các tuabin gió hoạt động để sản xuất điện. Năng lượng cung cấp cho tuabin gió là

A. năng lượng ánh sáng từ mặt trời

B. năng lượng của gió

C. năng lượng của sóng biển

D. năng lượng của dòng nước

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng lí thuyết

Lời giải chi tiết

Người ta sử dụng các tuabin gió hoạt động sản xuất điện, năng lượng cung cấp cho tuabin gió là năng lượng của gió

Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu