Bài 7: Oxygen và không khí

Bình chọn:
4.7 trên 71 phiếu
Bài 7.1 trang 17 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Khi đun bếp lò luôn phải khơi thoáng, quạt hoặc thổi mạnh để A. tăng thêm lượng oxygen. B. làm ngọn lửa nhỏ đi. C. thêm chất cháy. D. thêm nhiệt.

Xem lời giải

Bài 7.2 trang 17 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Trong một số đám cháy, đôi khi ta có thể dùng một tấm chăn to, dày và nhúng nước để dập lửa nhằm A. ngăn đám cháy tiếp xúc với oxygen. B. tăng diện tích tiếp xúc giữa oxygen và chất cháy. C. lấy chất cháy đi. D. cung cấp thêm nhiệt.

Xem lời giải

Bài 7.3 trang 17 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Trong không khí, oxygen chiếm khoảng bao nhiêu phần về thể tích? A. 1/5. B. 1/4. C. 1/10. D. 1/20.

Xem lời giải

Bài 7.4 trang 18 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Những phát biểu nào dưới đây không đúng về nitơ? A. Ở điều kiện nhiệt độ phòng, nitơ tồn tại ở thể khí. B. Trong không khí, nitơ chiếm khoảng 4/5 về thể tích. C. Nitơ là khí không màu, không mùi. D. Nitơ là khí duy trì sự cháy.

Xem lời giải

Bài 7.5 trang 18 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Những phát biểu nào dưới đây không đúng về khí carbon dioxide? A. Carbon dioxide là khí không duy trì sự cháy. B. Carbon dioxide là khí duy trì sự hô hấp. C. Carbon dioxide cần cho quá trình quang hợp của cây xanh. D. Carbon dioxide là chất khí không màu, không mùi.

Xem lời giải

Bài 7.6 trang 18 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Những nhận định nào dưới đây không đúng về khí oxygen? (1) Oxygen tồn tại ở thể khí ở điều kiện nhiệt độ phòng. (2) Khí oxygen tan nhiều trong nước. (3) Khí oxygen duy trì sự sống và sự cháy. (4) Trong không khí, oxygen chiếm 78% về thể tích. (5) Khí oxygen không màu, không mùi, không vị. A. (1), (2). B. (2), (4). C. (3), (4). D. (1), (5).

Xem lời giải

Bài 7.7 trang 18 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Lí do nào dưới đây không phải là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí? A. Khí thải từ các hoạt động công nghiệp và hoạt động xây dựng. B. Khí thải từ các hoạt động nông nghiệp. C. Khí thải từ các phương tiện giao thông. D. Khí tạo ra từ quá trình quang hợp của cây xanh.

Xem lời giải

Bài 7.8 trang 18 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Những biện pháp nào dưới đây không góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm không khí? A. Cắt giảm lượng khí thải từ các nhà máy công nghiệp. B. Trồng nhiều cây xanh. C. Không đốt các phế phẩm nông nghiệp. D. Tăng cường sử dụng các phương tiện như ô tô, xe máy.

Xem lời giải

Bài 7.9 trang 19 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Hãy đề xuất cách dập lửa phù hợp cho mỗi đám cháy sau: a) Đám cháy do xăng, dầu. b) Cháy rừng. c) Cháy do chập điện.

Xem lời giải

Bài 7.10 trang 19 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Đề xuất cách kiểm chứng trong không khí có chứa hơi nước. Hãy vẽ chu trình của nước trong tự nhiên.

Xem lời giải

Bài 7.11 trang 19 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Hiện tượng nào dẫn đến nước biển dâng cao trong biến đổi khí hậu toàn cầu?

Xem lời giải

Bài 7.12 trang 19 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Trung bình mỗi giờ, một người lớn hít vào khoảng 500 lít không khí. a) Trong một ngày đêm, mỗi người lớn hít vào khoảng bao nhiêu lít không khí? b) Biết cơ thể người giữ lại 1/3 lượng oxygen trong không khí. Một ngày đêm, mỗi người cần trung bình bao nhiêu lít oxygen?

Xem lời giải

Bài 7.13 trang 19 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Nêu một số tác hại do ô nhiễm không khí gây ra và một số biện pháp em có thể thực hiện để bảo vệ môi trường không khí.

Xem lời giải

Bài 7.14 trang 19 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Kể tên một số nguồn có thể gây ô nhiễm không khí trong nhà em.

Xem lời giải

Các chương, bài khác