Giải bài 7.4 trang 18 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Những phát biểu nào dưới đây không đúng về nitơ?

A. Ở điều kiện nhiệt độ phòng, nitơ tồn tại ở thể khí.

B. Trong không khí, nitơ chiếm khoảng 4/5 về thể tích.

C. Nitơ là khí không màu, không mùi.

D. Nitơ là khí duy trì sự cháy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nitơ tồn tại ở trong không khí, chiếm 78% thể tích không khí

Lời giải chi tiết

Ở nhiệt độ phòng, nitơ tồn tại ở thể khí, không màu, không mùi, chiếm khoảng 4/5 thể tích không khí và không duy trì sự cháy.

=> Đáp án D


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7: Oxygen và không khí