Hình bài 7.11 trang 19 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Hiện tượng nào dẫn đến nước biển dâng cao trong biến đổi khí hậu toàn cầu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Băng tan làm cho mực nước biển dâng cao

Lời giải chi tiết

Ô nhiễm không khí góp phần làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên, làm băng tan ra ở 2 cực

=> Mực nước biển dâng cao


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7: Oxygen và không khí